PTA leerjaar 3 en 4

Het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA)voor het schooljaar 2015-2016 is vastgesteld en -zoals de regelgeving dat van ons vraagt- naar de Inspectie van het onderwijs- verzonden. 

Ook voor u als ouder is dit in te zien. In deze documenten kunt u voor de leerlingen van leerjaar 3 zien hoe hun examendossier wordt opgebouwd en welke toetsen en weging hieraan ten grondslag liggen. Het programma wat zij in het volgende schooljaar in leerjaar 4 hiervoor volgen is eveneens in dit document vastgelegd.

Klik hier voor het PTA Basis Beroepsgerichte Leerweg 2016-2018

Klik hier voor het PTA Kader Beroepsgerichte Leerweg 2016-2018

De leerlingen in leerjaar 4 werken vanuit het PTA 2015-2017 wat reeds vorig jaar is gepubliceerd. Om echter volledig te zijn kunt u een verkorte versie hiervan -met alleen weergave van het programma in leerjaar 4-  onderstaand opnieuw downloaden.

Klik hier voor het PTA klas 4 Basis Beroepsgerichte Leerweg 2015-2017

Klik hier voor het PTA klas 4 Kader Beroepsgerichte Leerweg 2015-2017Contact

Bezoekadres:
Hervensebaan 5
5232 JL 's Hertogenbosch

Postadres:
Postbus 2401
5202 CK 's-Hertogenbosch


073 - 64 43 777

info@bosschevakschool.nl

Volg ons op Social Media!

Facebook Twitter
Bossche Vakschool VMBO Den Bosch