Toelatingsprocedure vmbo/mavo

De overgang van de basisschool naar het voortgezet onderwijs is een belangrijk moment in de schoolloopbaan van kinderen. Vanaf dit schooljaar gelden er nieuwe regels voor die overgang. Deze vloeien voort uit veranderingen in de regelgeving rond het schooladvies en de centrale eindtoets basisonderwijs én de wet Passend Onderwijs.
Wat niet verandert is dat de leerling centraal staat bij de overstap naar het voortgezet onderwijs. Een warme overdracht, een passende vervolgopleiding en een doorlopende leer- en ontwikkelingslijn blijven ook bij Van Maerlant voorop staan.
Hieronder zijn de verschillende fases met betrekking tot de procedure rondom de toelating voor u uiteengezet.

 1. Voorlichtingsdagen voor leerlingen en hun ouder(s) / verzorger(s): Januari 2017. Groepsgewijs kunt u dan , onder schooltijd, met uw zoon / dochter kennis maken met Van Maerlant. U kunt zich hiervoor aanmelden via onze website of u neemt contact op met de administratie van onze school (073-6132931). U ontvangt dan tevens een informatiepakket met de benodigde documenten.
   
 2. Open Huis: zaterdag 4 februari 2017 (10.00 – 13.00 uur)
 3. Vanaf 20 februari 2017 kunt u zich via de website digitaal (voor-)aanmelden.   
   
 4. Aanmelden nieuwe leerlingen klas 1:
  - Maandag 6 maart 2017  19.00 – 21.00 uur
  - Dinsdag 7 maart 2017  19.00 – 21.00 uur
  - Woensdag 8 maart 2017  14.00 – 16.00 uur
  Ouder(s)/verzorger(s) komt / komen samen met hun zoon / dochter naar school om aan te melden. Ook als u een vooraanmelding heeft gedaan dient u een van deze dagen te komen. 

  Ter ondersteuning van de aanmelding dient men mee te brengen:
  - het aanmeldingsformulier/oudervragenformulier (zit in informatiepakket);
  - onderwijskundig rapport van de school van herkomst;
  - didactisch onderzoek + uitdraai Cito leerlingvolgsysteem van de school van herkomst;
  - alle relevante onderzoeksgegevens (bij diagnoses als ADHD, PDD-NOS, dyslexie etc. is een onderzoeksrapportage verplicht);
  - kopie identiteitskaart/ paspoort of kopie uittreksel bevolkingsregister;
  - toestemmingsformulier om informatie bij derden op te vragen (zit in informatiepakket);
  - een recente pasfoto;
   
 5. Overleg / contact school van herkomst / externe instanties.
   
 6. Bespreking van alle gegevens in de toelatingscommissie.
   
 7. Eind april 2017: ouders ontvangen bericht m.b.t. toelaatbaarheid.
   
 8. Juni 2017: kennismakingsavond voor alle nieuwe leerlingen met hun ouders / verzorgers.


Contact

Bezoekadres:
Onderwijsboulevard 1
5223 DE 's Hertogenbosch

Postadres:
Postbus 2401
5202 CK 's-Hertogenbosch


073 - 61 32 931

info@vanmaerlant.nl

Volg ons op Social Media!

Facebook Twitter