Leerlingenraad

Op Van Maerlant hechten we veel waarde aan de mening van leerlingen. Om die reden hebben we een leerlingenraad.

Aan het begin van het schooljaar wordt in leerjaar 1 een nieuwe geleding voor de leerlingenraad gekozen. Elke klas benoemd een klassenvoorzitter die tevens kandidaat is voor de leerlingenraad. De klassenvoorzitters zijn het eerste aanspreekpunt voor de leerlingenraad.
De leerlingenraad, die wordt begeleid door enkele leerkrachten, wordt betrokken bij het beleid van de school. Regelmatig is er overleg tussen de leerlingenraad en de diverse geledingen, zoals directie, evenementencommissie en MR.

Leerlingen:

  • Leerjaar 1: Juul Janssen & Thijn Osinga   
  • Leerjaar 2: Emiel Mathot & Gino Damen   
  • Leerjaar 3: Nabil Mojib & Vitas v.d. Broek
  • Leerjaar 4:


Personeel:

  • Mevr. Klerks (docent)
  • Dhr. De Groot (locatiedirecteur)


Contact

Bezoekadres:
Onderwijsboulevard 1
5223 DE 's Hertogenbosch

Postadres:
Postbus 2401
5202 CK 's-Hertogenbosch


073 - 61 32 931

info@vanmaerlant.nl

Volg ons op Social Media!

Facebook Twitter