MR

Hier zal binnenkort informatie gedeeld worden welke specifiek voor het personeel bedoeld is.

In de medezeggenschapsraad zijn zowel de team- ouder- en leerlinggeleding vertegenwoordigd. De taak van de MR is meedenken in en meebespreken van alle aangelegen-heden die de school betreffen. Zij kan voorstellen doen en standpunten kenbaar maken. Zij moet openheid, openbaarheid en onderling overleg in de school bevorderen. De MR werkt volgens de Wet Medezeggenschap Onderwijs 2008. Namens en voor de ouders is er een contactpersoon.

Voorzitter:  Dhr. W. van Drunen 
Secretaris:  Dhr. P. Langenberg
Docentengeleding:   Mevr. K. Janssen 
Oudergeleding: Dhr. R. Swinkels
Dhr. R. Casparie
Vacant

 Contact

Bezoekadres:
Onderwijsboulevard 1
5223 DE 's Hertogenbosch

Postadres:
Postbus 2401
5202 CK 's-Hertogenbosch


073 - 61 32 931

info@vanmaerlant.nl

Volg ons op Social Media!

Facebook Twitter